Medlemsbetingelser

Sæsonen går fra 7. september 2020 (mod forventet 17. august 2020) til 8. maj 2021.


Omklædningsrummene åbnes 15. min. før det første hold starter, og de skal være forladt 15. min. efter sidste hold slutter. Alle svømmere bliver kaldt op af vandet 5 min. før en lektion slutter.


Det er et ufravigeligt krav at alle (børn OG voksne) vasker hele kroppen før man benytter svømmehallen. Det betyder også at håret SKAL være skyllet, uanset om man har hovedet over vandet eller bruger badehætte.


Man kan godt gå i svømmehallen med fodvorter, hvis man undgår at smitte andre. Brug sandaler i omklædningsrummet og på bassinkanten. Fodvorter er en virus der smitter fra gulve og ved berøring, men ikke gennem klorvand.


Er der ikke svømmere nok til at oprette et hold tilbydes der plads på et andet hold. Kan dette ikke lade sig gøre tilbagebetales kontingentet.


Vurderes en svømmer (børnehold) til ikke at passe ind på det tilmeldte hold kan svømmeklubben flytte svømmeren til et hold, der passer niveaumæssigt.


Oprykning på børneholdene foregår over hele sæsonen.

De første fire uger efter sæsonstart betragtes som prøvetid. Herefter er medlemsskabet bindende og kontingentet betales hverken helt eller delvist tilbage. Kontingent for sommersvømning er bindende og betales hverken helt eller delvist tilbage.


Aflyste svømmedage og træningstider som følge af helligdage, skoleferie, dårlig vandkvalitet, reparationer i hallen, andre arrangementer i svømmehallen ol. kompenseres ikke.


Det er ikke tilladt at fotografere eller videofilme i svømmehallen.


Bliver man indmeldt efter sæsonstart gradueres kontingentet efter følgende princip:


Fra 17/8 til 9/11 "fuld kontingent"


Fra 10/11 til 14/2 "2/3 kontingent"


Fra 15/2 til 8/5 "1/3 kontingent"


Fuld kontingent for en sæson er:


Plaske: 765,-

Begynder, letøvet og øvet: 795,-

Voksen motion: 855,-

Familehold: 1080,-

Talenthold: 1170,-