Bestyrelse

Susan Søballe

Formand

E-mail: susan@harlev-ik.dk

Telefon: 52 15 37 98


Ansvarlig for:

 • PR
 • Gymnastikopvisning
 • Rekvirering af børneattester
 • Instruktørgodtgørelser
 • Udgiftsrefusioner
 • Sponsoraftaler


Anne Lyager

E-mail: anne@harlev-ik.dk

Telefon: 27 51 52 29


Ansvarlig for:

 • DGI-opvisninger (tilmelding)
 • Kontaktperson til DGI
 • Kurser for trænere (tilmelding)
 • Administration af opvisningstøj (spørgsmål & refusion af udlæg)
 • Redskabsansvarlig (indkøb & reparation)
 • Gymnastiksommerskole


Christina Hjorth

E-mail: christina@harlev-ik.dk

Telefon: 20 64 09 24


Ansvarlig for:

 • Kontigentadministration
 • Medlemsstyring
 • Holdtilmelding for medlemmer og trænere/hjælpetrænere
 • Conventus opdateringer


Ela Hansen

E-mail: ela@harlev-ik.dk

Telefon: 61 67 20 69


Ansvarlig for:

 • Lokalebookning

- Århus kommune

- DGI huset

- Springcenteret

 • Nøgleadministration
 • Hjemmesideeditor
Merethe Jelsbak Raundahl                             

E-mail: merethe@harlev-ik.dk

Telefon: 20 91 99 05


Ansvarlig for:

 • Gymnastikopvisning
 • Familiedag i springcenteret
 • Kontaktperson for trænere
 • Kontaktperson for hjælpetrænere