Harlev løb & motion

Tilmelding


Du opnår bl.a. følgende ved at være medlem i en løbeklub:


 • Du ved, at der på træningsaftener altid er løbekammerater der venter.
 • Du får mere kvalitet i din træning, når du løber på et hold, hvor nogle løber lidt bedre end du gør.
 • Du får en træning som er varierende, det kan være intervaltræning, bakketræning eller tempoløb.
 • Du vil opleve, at med intensitet i træningen, så flytter du dine tider, du bliver hurtigere på distancen.
 • Du vil kunne deltage sammen med løbekammerater i motionsløb, det er mere inspirerende at tage til løb sammen.
 • Du vil kunne få råd fra uddannede DGI instruktører, hvis du har spørgsmål eller bliver skadet. Du vil også kunne snakke med erfarne løbere.
 • Du vil kunne deltage i klubbens arrangementer.


Men du skal også huske at være opmærksom på…


 • At du løber på et hold, så tempoet vil altid være et kompromis og derfor laver vi opsamling undervejs.
 • At den motiverende effekt af at løbe sammen med andre, kan betyde, at man får presset sig selv for meget og bliver skadet. Lyt derfor altid til signalerne fra din egen krop og pas på dig selv!


At det vigtigt du straks melder til din instruktør, hvis du mærker ømhed eller andet i forbindelse med løb.


Information 


Vi har træning onsdage kl. 17.30 og lørdage kl. 9.30.

Der startes nye løbeforløb op 2 gange om året.


Kontakt instruktørerne for mere info!


Det anbefales kraftigt at gå ind på vores Facebook side og få en fornemmelse af hvad vi går og laver. Derudover kan man tilmelde sig en facebookgruppe til det specifikke løbehold man ønsker. I facebookgrupperne findes al kommunikation omkring træningsprogrammer, løbeaftaler osv.Løbehold


Løberne er opdelt på flere forskellige løbehold, så vi bedre kan finde et niveau som passer til de fleste.

Uanset om dit mål er at smide de overflødige kilo, komme i bedre form eller overskride grænser og gennemføre et maratonløb, er vi med dig hele vejen.WebShop

Klik på billedet for at komme til webshoppen

Harlev Idræts Klub

CVR-nr. 25606817


VIGTIGT: Hvis du foretager en tilmelding som "Nyt medlem" vil du indenfor få minutter modtage en

email med en adgangskode til vores medlemslogin. Kontakt os hvis du ikke modtager denne email!


Instruktører

Bestyrelsen

Information


Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år i marts måned (eller lige før hovedgeneralforsamling i HIK) ved bekendtgørelse i dagspressen eller den lokale ugeavis. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.


Alle medlemmer af en afdeling, herunder også hovedafdelingen er stemmeberettigede.


Medlemmer er kontingentbetalende udøvere, herunder også kontingentfrie medlemmer eller udøvere med friplads. Derudover betragtes trænere og hjælpetrænere som medlemmer af afdelingen, hvorfor de ligeledes har stemmeret. Valgte/udpegede medlemmer til bestyrelser, arbejdende grupper og udvalg er ligeledes at betragte som medlemmer og har derfor også stemmeret.DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING:


1. Valg af dirigent


2. Formandens/udvalgenes beretning


3. Orientering om regnskab

 • Regnskab fremlægges til godkendelse på hovedgeneralforsamlingen


4. Valg af formand

 • Allan Graver Christensen (formand) – på valg i lige år


5. Valg af bestyrelse

 • Niels Munksgaard - på valg i lige år
 • Michael Overgaard - på valg i ulige år
 • Thomas Uldall Thygesen - på valg i ulige år


6. Indkomne forslag

 • Jvf. vedtægterne skal forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen, være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, indsendes på allan@harlev-ik.dk
 • Vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer
 • Andre forslag vedtages ved simpelt stemmeflertal


7. Eventuelt


AFHOLDTE GENERALFORSAMLINGER: